Aplicacions informàtiques Dep. Educació

Aplicacions informàtiques

Codi Denominació URL
AAC_PREINS Preinscripció al procediment d’avaluació de competències https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011023
ACO Qüestionaris per als centres (Aules d’acollida) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010017
ADPD Acreditació de directiu professional docent https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011028
AGD-CENTRES Avaluació diagnòstica (Centres) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2009010
AGIN Alta / gestió incidències https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=AGIN
APE Avaluació del personal docent https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_ape
ASAELE Ajuts i subvencions per a act.extra. Llengües Estrangeres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012004
AUP Accés unificat a totes les preinscripcions https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_aup
A4S_CE Avaluació de quart de secundària. Centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011003
A6P-CENTRES Avaluació de sisè de primària. Centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2009002
BAG Gestió per a la introducció de sol·licituds de beques de llibres des dels centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bag
BORPAS Borsa del personal PAS https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_borpas
CAMPS_CDA Entrada de sol·licituds CdA https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=151
CAMPS_GESTIO_CDA Gestió de sol·licituds de CdA (perfil CdA) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=160
CARNETDOCENT Generació del carnet docent del professorat https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=504
CERT Certificats de formació del professorat https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_cert
CFP Catàleg de la formació professional https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc
CMD Concurs de mèrits de directors https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_cmd_ges
CMF Cercador de centres d’FP amb mesures flexibilitzadores https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003
CSF Classe sense fums https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=148
DBANC Recollida de dades bancàries centres conveni La Caixa https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010045
ECND Consulta i assignació de càrrecs no directius https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_ecnd
ESE Eleccions sindicals d’Ensenyament https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_ese/
ESE Eleccions sindicals d’Ensenyament https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_ese_res/resultats.html
FORMACIO_GAF Gestió Telemàtica d’activitats de formació (GTAF) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_formacio_gaf
FPAS Gestió de la formació del PAS (GPF) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2008010
FPAS_WEB Gestió de la Formació del PAS (WEB) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2008009
GConcert_Web Gestió de concerts. Introducció pels centres. https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_gcon
GEL Gestió econòmica de les llars infants https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011029
GSA_AAC Gestió del procediment de l’avaluació i acreditació de competències https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_ACR Proves per a l’obtenció del títol de Formació Professional https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_AUC Gestió de les proves per a l’acreditació de competències https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_CFI Proves d’obtenció del Certificat en formació instrumental https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_EEM Gestió de les proves dels tècnics d’esports https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_EOI Proves d’obtenció del certificat de les escoles oficials d’idiomes https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_GES Proves d’obtenció del Graduat en Educació Secundària https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_INS Sol.licituds adreçades als ciutadans https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012015
GSA_NUCLI Gestió de les sol.licituds d’alumnes/ciutadans https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GSA_PACF Proves d’accés als cicles formatius, ensenyaments d’esports i artístics https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_gsa
GTAF Gestió Telemàtica d’activitats de formació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gtaf/inici
GTI Gestió de les titulacions i les especialitats https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19
GTI Gestió de les titulacions i les especialitats https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28
GUAC Gestió d’usuaris d’altres centres (No titularitat del Departament) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUAC
HTE Homologació de títols estrangers https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011008
INSPECCIO Gestió de la Inspecció (GI) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=401
ORATORIA Inscripció dels centres en la convocatòria del DE https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010012
OVT_PUBLI Publicacions adreçades als ciutadans https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011025
PAV Preinscripció, admissió i vacants dels alumnes als centres docents sufragats amb fons públics https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_pav
PAV_SOL Sol·licitud de preinscripció https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PAV_SOL
PCONV Projectes de convivència. Centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2008007
PDA Propostes de directors https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013008
PDCENTRE Gestió dels projectes de centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010
PFI Aplicació gestió PFIs https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2014011
PLD Plantilles de personal docent (E13_PLD) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011001
POE Planificació de l’oferta educativa http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_poe
PPQPI Preinscripció als programes de qualificació professional inicial https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_ppqpis
PQPI Aplicació gestió PQPIs https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2008005
PRACT Gestió de les pràctiques d’alumnes d’universitats en centres formadors https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PRACTICUM
PUNTEDU Sol·licituds biblioteques escolars https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=124
QCEN Qüestionaris per als centres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010008
QEI Questionari d’estadística i inspecció – Llars d’Infants (QEST_LLARS) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010034
QESI Qüestionari d’estadísica i sistemes d’informació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010013
Qüestionari de Biblioteca escolar https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=224
QEST Qüestionaris d’estadistica https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_qest
RTA_WEB Accés web a la gestió del Registres de títols https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta
RUT Registre d’usuaris temporals – Consulta clau https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=123
RUT_M Registre d’usuaris temporals – Modificació de dades https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=135
RUT_S Registre d’usuaris temporals – Subscripció https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=118
RTT Registre i tramitació de títols d’Ensenyament https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2014009
SII Sistema d’Intercanvi d’Informació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_sii
SOR Sol·licituds de religió https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=SOR
SUPERVISIO Gestió de la Inspecció https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2007001
Concurs El Gust per la lectura https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2010008
Històric d’avaluacions censals https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ava_hst_xtec